La petita gran escola d'idiomes. A Santa Maria de Palautordera i a Sant Antoni de Vilamajor.
Posa't en les millors mans!
Advanced
Vuitè curs per alumnes que han superat el curs FCE o que acreditin comptar amb el nivel necessari mitjançant prova de nivell.

Aquest és el vuitè curs de la línia de cursos per adults. Està adreçat a alumnes adults que compten amb un coneixement alt de l’anglès.

Les classes es fan íntegrament en anglès i estan adreçades a alumnes adults que compten amb un nivell alt d'anglès i desitgen aprofundir i perfeccionar el seu coneixement. Amb un bon aprofitament d'aquest curs, els nostres alumnes poden desenvolupar-se en un context angloparlant amb fluïdesa i naturalitat sense dificultat.
Comparteix: