La petita gran escola d'idiomes. A Santa Maria de Palautordera i a Sant Antoni de Vilamajor.
Posa't en les millors mans!
FCE First Certificate
Curs per alumnes que volen presentar-se a l'examen oficial de la Universitat de Cambridge: First Certificate in English. Adreçat a alumnes que han superat el curs Upper Intermediate o que acreditin comptar amb el nivel necessari mitjançant prova de nivell.

Britannia està oficialment reconeguda com a centre preparador d'examens oficials de la Universitat de Cambridge. Els alumnes que desitgin comptar amb el certificat oficial emès per aquesta institució acreditant el seu nivel dins del marc europeu, tenen opció de presentar-se a les convocatòries oficials a través del nostre centre.

Aquest és el setè curs de la línia de cursos per adults. Està adreçat a alumnes adults que volen obtenir el certificat oficial First Certificate in English (FCE). Adreçat a alumnes que han superat el curs Upper Intermediate o que acreditin comptar amb el nivel necessari mitjançant prova de nivel.

A tots aquells alumnes que inscrits a aquest curs els oferim, de forma gratuïta i com a complement del curs general, un curs intensiu de preparació específica durant les setmanes prèvies a cada convocatòria. L'objectiu d'aquest curs intensiu és proporcionar eines als alumnes per resoldre els exercicis específics a aquestes proves, reforcem la comprensió auditiva seguint els models d'exercicis oficials i practiquem entrevistes personals també seguint la mateixa metodologia que es segueix a les proves oficials.

Ens satisfà comptar amb un alt percentatge d'aprovats, que a data d'avui es situa en el 94% dels alumnes presentats en primera convocatòria i d'un 100% en segona.
Comparteix: