La petita gran escola d'idiomes. A Santa Maria de Palautordera i a Sant Antoni de Vilamajor.
Posa't en les millors mans!
Intermediate
Quart curs per alumnes que han superat el curs Pre-Intermediate o que acreditin comptar amb el nivel necessari mitjançant prova de nivel

Aquest és el quart curs de la línia de cursos per adults. Està adreçat a alumnes adults que compten amb un coneixement mitjà de l’anglès, ja sigui perquè han cursat el tercer curs recentment o bé el van estudiar un nivel equivalent temps enrere i els cal tornar a agafar embranzida.

El nostre principal objectiu en aquest nivell és oferir eines als nostres alumnes per construir una base sòlida per tal de poder-hi construir de forma efectiva i segura.

Dins l'aula podem comptar amb alumnes que compten amb diferents trajectòries, ritmes i estils d'aprenentatge. Les mestres es fan càrrec de que tothom pugui fer un bon aprofitament del curs a partir d'un seguiment personalitzat i l'adaptació de cadascuna de les activitats segons sigui necessari fent que tothom es senti atès i còmode a classe.

Si bé és cert que el nivell d'exigència és més elevat que als cursos de nens i joves a les nostres classes no hi falten activitats amenes pensant en la motivació dels nostres alumnes i la cohesió del grup a fi de crear un ambient de treball distès, proper i agradable. Així doncs, les nostres classes teòriques es complementen amb activitats més disteses com jocs i dinàmiques de grup.

Les classes es fan en anglès amb un llenguatge entenedor i d’acord amb el nivel que compten els alumnes que formen el grup, ampliant en complexitat a mida que avança el curs. Amb un bon aprofitament d'aquest curs, els nostres alumnes poden comprendre textos en diferents temps verbals de forma autònoma i comunicar-se en un diàleg senzill i amb certa espontanietat.

Els alumnes adults compten amb la seva pròpia franja horària compatible amb els horaris laborals.
Comparteix: