La petita gran escola d'idiomes. A Santa Maria de Palautordera i a Sant Antoni de Vilamajor.
Posa't en les millors mans!
Upper Intermediate Jr
Sisè curs per adolescents. Adreçat a alumnes que han superat el curs Intermediate Plus Jr. o bé alumnes de segon de Batxillerat amb un rendiment satisfactori en aquesta assignatura a l'escola.

Aquest és el sisè i darrer curs de la línia de cursos per adolescents a Britannia. Està adreçat a alumnes que han superat el curs Intermediate Plus Junior al nostre centre així com també a alumnes de segon de Batxillerat que no presenten dificultats a nivell acadèmic en aquesta assignatura (caldrà superar una prova de nivell a realitzar de forma gratuïta al nostre centre).

El nostre principal objectiu amb els grups d'educació secundària és ajudar-los a desenvolupar les competències bàsiques pel que fa a la comunicació lingüística.

Dins l'aula podem comptar amb alumnes que compten amb diferents trajectòries, ritmes i estils d'aprenentatge. Les mestres es fan càrrec de que tothom pugui fer un bon aprofitament del curs a partir d'un seguiment personalitzat i l'adaptació de cadascuna de les activitats segons sigui necessari.

Tenim en compte que els interessos i inquietuds dels nostres estudiants joves, Britannia Teens, no són els mateixos que els dels estudiants més petits o els adults, de manera que adaptem el nostre mètode per tal d'afavorir la seva motivació i interès. Treballem amb materials actuals i adaptats a la seva realitat.

Si bé és cert que el nivell d'exigència és més elevat que als cursos de la línia "Primary", a les nostres classes no hi falten activitats amenes pensant en la motivació dels nostres alumnes i la cohesió del grup a fi de crear un ambient de treball distès i agradable. Així doncs, les nostres classes teòriques es complementen amb activitats més disteses com jocs, dinàmiques de grup, cançons, debats o passis de pel·licules. Les classes es fan íntegrament en anglès i es demana als alumnes que facin l'esforç d'adreçar-se al grup de la mateixa manera. En el sisè curs, els alumnes han de ser capaços d'expresar-se amb fluïdesa i seguretat, poder mantenir una conversa de forma espontània i utilitzar adequadament un llenguatge "abstracte" (per exemple donant la seva opinió, narrant històries o arguments i donar instruccions detallades). Els alumnes que han fet un bon aprofitament d'aquest curs poden accedir als cursos de preparació de First Certificate.

Els Britannia Teens compten amb la seva pròpia franja horària compatible amb els seus horaris escolars. De tota manera, els alumnes que, a partir de 17 anys, desitgin assistir als grups d'adults, tenen la possibilitat de fer-ho.
Comparteix: