La petita gran escola d'idiomes. A Santa Maria de Palautordera i a Sant Antoni de Vilamajor.
Posa't en les millors mans!
Intermediate Jr
Quart curs per adolescents. Adreçat a alumnes que han superat el curs Pre-Intermediate Jr. o bé alumnes de 3r curs d'educació secundària amb un rendiment satisfactori en aquesta assignatura a l'escola.

Aquest és el quart curs de la línia de cursos per adolescents. Està adreçat a alumnes que han superat el curs Pre-Intermediate Junior al nostre centre així com també a alumnes de tercer d'ESO que no presenten dificultats a nivell acadèmic en aquesta assignatura.

El nostre principal objectiu amb els grups d'educació secundària és ajudar-los a desenvolupar les competències bàsiques pel que fa a la comunicació lingüística.

Dins l'aula podem comptar amb alumnes que compten amb diferents trajectòries, ritmes i estils d'aprenentatge. Les mestres es fan càrrec de que tothom pugui fer un bon aprofitament del curs a partir d'un seguiment personalitzat i l'adaptació de cadascuna de les activitats segons sigui necessari.

Tenim en compte que els interessos i inquietuds dels nostres estudiants joves, Britannia Teens, no són els mateixos que els dels estudiants més petits o els adults, de manera que adaptem el nostre mètode per tal d'afavorir la seva motivació i interès. Treballem amb materials actuals i adaptats a la seva realitat.

Si bé és cert que el nivell d'exigència és més elevat que als cursos de la línia "Primary", a les nostres classes no hi falten activitats amenes pensant en la motivació dels nostres alumnes i la cohesió del grup a fi de crear un ambient de treball distès i agradable. Així doncs, les nostres classes teòriques es complementen amb activitats més disteses com jocs, dinàmiques de grup, cançons, debats o passis de pel·licules. Les classes es fan íntegrament en anglès i es demana als alumnes que facin l'esforç d'adreçar-se al grup de la mateixa manera. En el quart curs, els alumnes han de ser capaços d'expresar-se amb fluïdesa, podent mantenir una conversa de forma espontània i expressar les seves idees en diversos escenaris i situacions.

Els Britannia Teens compten amb la seva pròpia franja horària compatible amb els seus horaris escolars.
Comparteix: