La petita gran escola d'idiomes. A Santa Maria de Palautordera i a Sant Antoni de Vilamajor.
Posa't en les millors mans!
Primary 6
Curs per alumnes que han cursat i superat el curs Primary 5 i alumnes de 6è d'educació primària que fan la seva primera presa de contacte amb l'anglès.

Aquest curs està adreçat a nens i nenes que han cursat i superat el curs Primary 5, així com alumnes de 6è d'educació primària que fan la seva primera presa de contacte. El nostre principal objectiu amb els grups d'educació primària és afavorir l'interès per l'aprenentatge de l'anglès fent que els nostres alumnes prenguin consciència que la possibilitat d'entendre i expresar-se en anglès està al seu abast.

El nostre mètode té en compte les característiques cognitives dels nens i nenes en cadascun dels grups d'edats, alhora que les característiques emocionals i psicològiques. En els cursos d'educació primària reforcem l'aprenentatge actiu tot aprofitant la curiositat i ganes d'aprendre dels nens i nenes. Tampoc desaprofitem la seva energia i ganes de jugar, que ens resulten una bona eina per dinamitzar les activitats lúdiques que els tenim preparades. Tot jugant, cantant, ballant, dibuixant, ... aprenem i desenvolupem gradualment les habilitats comunicatives dels nostres alumnes.

En els primers cursos reforcem sobretot la comprensió oral i l'expressió, així com l'adquisició de vocabulari. A partir del quart curs comencem a insistir una mica més en la comprensió i l'expressió escrita ja que els nostres alumnes ja compten amb prou habilitats cognitives per fer-ho. En el 5è i 6è curs treballem la gramàtica de forma senzilla però explícita.

A les nostres aules es respecten els diferents ritmes i estils d'aprenentatge dels nens i nenes. Si bé treballem amb grups d'edat i nivells, les mestres fan un seguiment personalitzat de cadascun dels alumnes i una mateixa activitat és adaptada als diferents nivells que puguin sorgir dins un grup. D'altra banda, s'ofereixen tutories a als alumnes que requereixin puntualment una atenció individualitzada.

Les mestres s'adrecen als alumnes en anglès amb naturalitat i senzillesa. Donem instruccions clares i senzilles tot configurant un llenguatge de classe que es va ampliant gradualment de manera que els alumnes s'hi van acostumant i adquireixen seguretat ja que sempre entenen què s'està fent i que es demana que es faci. D'altra banda, ens ajudem de material visual de suport (imatges, pissarra, personatges, objectes, etc.) que desperten l'interès i la concentració en allò que s'està explicant. Al cinquè curs els nens i nenes compten amb força eines per comunicar-se espontàniament en anglès en diferents situacions dins i fora de l'aula, podent mantenir entrevistes i converses senzilles amb persones angloparlants.
Comparteix: