La petita gran escola d'idiomes. A Santa Maria de Palautordera i a Sant Antoni de Vilamajor.
Posa't en les millors mans!
Primary 1
Per a nens i nenes a partir de 5 anys que ja han tingut un primer contacte amb l'anglès, i alumnes de 1er d'educació primària que fan la seva primera presa de contacte amb l'anglès.

Aquest curs està adreçat a nens i nenes de 1er d'educació primària, així com petits que ja han cursat el curs de Pre-Primary i ja compten amb prou coneixements per seguir aquest curs. El nostre principal objectiu amb els grups d'educació primària és afavorir l'interès per l'aprenentatge de l'anglès fent que els nostres alumnes prenguin consciència que la possibilitat d'entendre i expresar-se en anglès està al seu abast.

El nostre mètode té en compte les característiques cognitives dels nens i nenes en cadascun dels grups d'edats, alhora que les característiques emocionals i psicològiques. En els primers cursos d'educació primària reforcem l'aprenentatge actiu tot aprofitant la curiositat i ganes d'aprendre dels nens i nenes. Tampoc desaprofitem la seva energia i ganes de jugar, que ens resulten una bona eina per dinamitzar les activitats lúdiques que els tenim preparades. Tot jugant, cantant, ballant, dibuixant, ... aprenem i desenvolupem gradualment les habilitats comunicatives dels nostres alumnes.

En els primers cursos reforçarem sobretot la comprensió oral i l'expressió, així com l'adquisició de vocabulari. Gradualment anem ampliant també la comprensió i l'expressió escrita en funció que es desenvolupen també les habilitats cognitives dels nens i nenes segons l'etapa d'aprenentatge natural en què es troben.

Un altre aspecte important a tenir en compte és el fet que a les nostres aules es respecten els diferents ritmes i estils d'aprenentatge dels nostres nens i nenes. Si bé treballem amb grups d'edat i nivells, dins les aules les mestres fan un seguiment personalitzat de cadascun dels alumnes i una mateixa activitat és adaptada als diferents nivells que puguin sorgir dins un grup.

Les mestres s'adrecen als alumnes en anglès sense que això pugui generar una situació angoixant per a ells sinó de forma totalment natural i amb senzillesa. Donem instruccions clares i senzilles tot configurant un llenguatge de classe que es va ampliant gradualment de manera que els alumnes s'hi van acostumant i adquireixen seguretat ja que sempre entenen què s'està fent i que es demana que es faci. D'altra banda, ens ajudem de material visual de suport (imatges, pissarra, personatges, objectes, etc.) que desperten l'interès i la concentració en allò que s'està explicant. Els nens mica en mica es van adreçant a la mestra en anglès amb "expressions mecàniques" que han après a classe, així com paraules soltes que han après com a vocabulari i els ve bé per fer-se entendre.
Comparteix: