La petita gran escola d'idiomes. A Santa Maria de Palautordera i a Sant Antoni de Vilamajor.
Posa't en les millors mans!
Pre-primary
Curs per a nens i nenes a partir de 3 anys, fins els 5 anys, que fan la seva primera presa de contacte amb l'anglès.

Aquest curs està adreçat a nens i nenes del cicle d'educació infantil (de tres a cinc anys) que fan la seva primera presa de contacte amb l'anglès.

El nostre mètode té en compte les característiques especials d'aquest grup d'edat, tant a nivell cognitiu, respectant les etapes naturals d'aprenentatge, com també a nivell d'hàbits (per alguns és la primera vegada que van a l'escola).

Amb activitats entretingudes i divertides, acompanyem els petits a l'aventura d'aprendre anglès gradualment. En aquesta primera etapa es treballa sobretot a nivell receptiu, els alumnes desenvolupen la seva comprensió no verbal a través del joc i les cançons i activitats senzilles adaptades a les seves capacitats. Mica en mica es van obrint cap a un nivell de comprensió més productiu i d'interacció mitjançant l'anglès de forma natural.

Les mestres s'adrecen als alumnes en anglès sense que això pugui generar una situació angoixant per a ells sinó de forma totalment natural i amb senzillesa. Donem instruccions clares i senzilles tot configurant un llenguatge de classe que es va ampliant gradualment de manera que els alumnes s'hi van acostumant i adquireixen seguretat ja que sempre entenen què s'està fent i que es demana que es faci. D'altra banda, ens ajudem de material visual de suport (imatges, pissarra, personatges, objectes, etc.) que desperten l'interès i la concentració en allò que s'està explicant.
Comparteix: